Andere voorwerpen

Bibliotheek

De bibliotheek telt meer dan 3000 boeken, in hoofdzaak met religieuze onderwerpen: missalen, oefeningen van vroomheid en toewijding, …. Een klein deel van de werken is gewijd aan de filosofie, geneeskunde, farmacie, etc.. Vele boekbanden zijn origineel.

Het museum heeft onlangs een aantal oude boeken verworven, over de geschiedenis van de geneeskunde sinds de Middeleeuwen. Deze boeken zijn van grote hulp geweest bij de herinrichting van de gerestaureerde zalen. Zij verschaften uitgebreide informatie en een waardevolle en gevarieerde iconografie over de kunst van het genezen door de eeuwen heen. Sommigen zijn nu tentoongesteld in de vitrines van de ziekenzaal, mits een aangepaste belichting. Ze zijn nu een geweldige verrijking van de collecties van het ziekenhuis.

Koper

Deze koperen emmers werden gebruikt om kolen in de pannen (toestel met een lange steel om het bed helemaal te verwarmen) aan te brengen of om er wierook of parfum in te branden, om de lucht te zuiveren van allerhande kwalijke geurtjes.

Soms kregen deze emmers een datum en de naam van een zuster.

Tin

Bijna 750 tinnen voorwerpen werden aangetroffen in het ziekenhuis. Het gaat zowel om vaatwerk als om medische voorwerpen (aderlaatkommen, klysma’s …) of decoratieve items. Naast de keurstempel, treffen we vaak de stempel aan van het hospitaal (eigendomsteken).

Porselein

Het hospitaal had een prachtig porseleinen vaatwerk en ook glazen voor wijn en sterke dranken. Het Doorniks porselein uit het midden van de 18e eeuw en eerste helft 19e eeuw is het vermelden waard.

De decors die bekend zijn in onze gewesten (“Vlieg”, “Laurier”, “Rups”, de “eikel”) zijn tegenwoordig ook zeer sterk gegeerd door kunstliefhebbers. Dit porselein werd een enorm succes in de 18e en 19e eeuw, omdat een tweekleurig porselein (blauw en wit) een stuk goedkoper te produceren was. De fabriek Peterinck zorgde ervoor dat Doorniks porselein toegankelijk werd voor (bijna) alle huishoudens.

Ten slotte, een prachtige collectie van wit Brussels porselein, met vergulde decoratie Empire stijl (begin van de 19e eeuw): kopjes, schoteltjes, koffiekannen en melkkannen.

© 2018 Hôpital Notre-Dame à la Rose | Design : Bzzz