Geachte mevrouw
Geachte heer

Al meer dan 20 jaar doet u ons het genoegen als lid van de ‘Vrienden van het Hospitaal Notre-Dame à la Rose’ onze activiteiten te steunen.

Bovendien kunnen we ook rekenen op de inzet van talrijke leden, om onthaal en bezoeken in goede banen te leiden. We zijn trouwens steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, om ons te helpen want onderhoud van de tuin, onthaal van bezoekers, de museumboetiek en de bediening in cafetaria en op het terras vergen steeds meer financiële investeringen.

Met het jaareinde in zicht doen we dan ook  – gewoontegetrouw – opnieuw een beroep op uw gewaardeerde financiële steun voor onze toekomstige activiteiten en publicaties in 2020.

In 2020 zullen onze inspanningen zich toespitsen op de opwaardering van het netwerk ‘Réseau des Hôtels-Dieu et Apothicaireries‘ en de samenwerking met onze twee bevoorrechte partners, namelijk de Hospices van Beaune en het Hospitaal Santa-Maria van Siena.

Daarnaast zullen in het kader van onze UNESCO-kandidatuur twee nieuwe uitgaven als wetenschappelijke ondersteuning van ons dossier gepubliceerd worden.

In 2020 zullen we bovendien, in samenwerking met de ‘Tour Jean Sans Peur’ in Parijs, een tentoonstelling verwelkomen over gezondheidszorg in de Middeleeuwen en verder werken aan de voorbereiding van de tentoonstelling over het netwerk ‘Réseau des Hôtels-Dieu et Apothicaireries’.

In de toekomst wensen we over onze activiteiten steeds meer te communiceren via onze website, newsletters, Twitter en Facebook. In dat verband verzoeken we u dan ook, ons uw e-mailadres te bezorgen, mocht dat nog niet gebeurd zijn, en ons op Facebook te volgen.

We verheugen ons erover u bij de leden van de VZW “Vrienden van het museum Hospitaal Notre-Dame à la Rose” te mogen tellen!

Uw lidmaatschapsbijdrage voor 2020 ten bedrage van …… mag u storten op het rekeningnummer BE97 7320 0334 6349 (BIC:CREGBEBB).

 

  • 50 € – Steunende Vriend
  • 35 € – Familie
  • 25 € – Vriend

 

Denk eraan, alle leden van de vereniging “Vrienden van het museum Hospitaal Notre-Dame à la Rose” zijn het hele jaar door gratis welkom in het museum!

 

Hartelijke groeten

Raphaël DEBRUYN