Expo ‘Vestigium temporis’

Tijdens de stilte van een bezoek aan het Hospitaal ‘Notre-Dame à la Rose’ werden Perrine Moreau en Agnès Arnould overweldigd door de rijke geschiedenis en de talloze mysteries van deze unieke locatie.

Eens ondergedompeld in dit universum van meditatie en gebed, werden ze diep geraakt door een gevoel van verbondenheid met dit oord. Die empathie inspireerde beide kunstenaressen tot dit boeiende tentoonstellingsproject.

Dit van menslievendheid zo doordrongen universum appelleerde niet louter aan hun sensibiliteit, zo eigen is aan kunstenaars. Het sluit ook direct aan bij hun werk waarin ze altijd al vorm hebben trachten te geven aan de menselijke emoties.

Hoewel Perrine en Agnès qua artistieke expressievorm sterk verschillen, laten ze zich tijdens hun artistieke traject door hetzelfde humanistische gevoel leiden.

Terwijl de ene kunstenares zich in pastelkleuren op een meer symbolistische en plechtstatige manier uitdrukt, hanteert de andere een heftigere, expressionistische vormentaal in sterk contrasterende kleuren.

Beide, aan elkaar tegengestelde stijlopvattingen bevestigen evenwel, dat sommige gevoelens universeel zijn.

Van 14/05 tot 29/08/22

Vernissage le samedi 14/05 à 16h30

Scroll naar boven