Hospitium stelt u voor ‘Ijzeren longen, warme harten’

pdcd_ontwerp1.inddHospitium, de Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen en de Zorg vzw, stelt voor … IJzeren longen, warme harten’: Musea & collecties van geneeskunde en zorg in België, Nederland en Luxemburg’.

… Een unieke boekpublicatie die tot stand kwam met steun van de Belgische ‘Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu’.  De vijftigste verjaardag van de Belgische ‘Ziekenhuiswet’ uit 1963 bleek een mooie gelegenheid te zijn het gerelateerde erfgoed in de ganse Benelux zo goed als mogelijk op te lijsten in een attractieve uitgave.

De geschiedenis van de diverse collecties gaat uiteraard veel verder terug dan de tijdsspanne van louter de jongste vijftig jaar.  Veertig instellingen met publiek toegankelijke collecties en musea aangaande het medisch, farmaceutisch en zorgerfgoed stellen zich voor, zowel in woorden als met beeldmateriaal.  De voorgestelde instellingen overspannen vrijwel alle historische tijdsperioden en hebben betrekking op drie landen en twee taalgebieden.

Met een combinatie van toegankelijke, boeiende verhalen en representatief, kwaliteitsvol beeldmateriaal trachten we een breed publiek te boeien voor het bijzondere en interessante verleden van de diverse voorgestelde collecties.

infoblad aankondiging boek ‘IJzeren longen, warme harten’

INVITATION Lessines ‘Poumons d’acier, coeurs d’or’

Scroll naar boven

Chers visiteurs, l'exposition "Et si j'avais 20 ans en 1900, Lessines à la Belle Époque"
n'ouvre ses portes qu'à partir de 14h00. Cependant vous pouvez toujours visiter notre musée
durant les heures d'ouverture habituelles du musée, ainsi que profiter d'une pause gourmande à la Table d'Alix.

Merci de votre compréhension,

Les équipes du musée 🌹