Privacy beleid

Wie zijn we ?

Het adres van onze website is : https://www.notredamealarose.be.

Verantwoordelijk en eigenaar van de site : ASBL Office de Tourisme de Lessines, Grand Rue 47 à 7860 Lessines (Belgique) BCE / TVA : BE 0461 048 126

Rechtbank : Le tribunal de l’Entreprise du Hainaut, Division Tournai

Host van de website : la SA OVH dont le siège social est situé à F-59100 Roubaix : Rue Kellerman, 2

Cookies

Als u naar de inlogpagina gaat, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Als je inlogt, plaatsen we een aantal cookies om je inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een verbindingscookie is twee dagen, die van een cookie voor een schermoptie is één jaar. Als je “Onthoud mij” aanvinkt, wordt je login-cookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de login-cookie gewist.

Door een bericht te bewerken of te publiceren, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens. Het toont alleen de ID van het bericht dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na één dag.

Formulieren

  1. Site contactformulieren. Deze gegevens worden niet opgeslagen in een database en worden alleen gebruikt in het kader van een uitwisseling van e-mails. Indien het contact resulteert in een samenwerking met het Museum Hospitaal Notre-Dame à la Rose – ASBL Office de Tourisme, worden deze gegevens bewaard voor doeleinden van klantenbeheer.
  2. Het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in een database bij Mailchimp. U kunt hun gebruiksvoorwaarden raadplegen. Ze worden bewaard totdat de gebruiker zich afmeldt voor de nieuwsbrief.
  3. De online ticketboekingsmachine. Deze gegevens worden bij ELLOHA opgeslagen in een database. Gelieve hun gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt ​​zich op dezelfde wijze als wanneer de bezoeker naar die andere site gaat.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten, uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account hebt dat is verbonden met hun website.

Gebruik en overdracht van uw persoonsgegevens

Als u een wachtwoordreset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de reset-e-mail.

Bewaartijden voor uw gegevens

Voor accounts die zich op onze site registreren (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel staan ​​vermeld. Alle accounts kunnen hun persoonlijke gegevens op elk moment inzien, wijzigen of verwijderen (behalve hun identificatiecode). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

De rechten die u heeft over uw gegevens

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april, 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hebben de gebruikers van wie de gegevens zijn verzameld het recht op raadpleging deze gegevens, om correctie of, indien nodig, verwijdering ervan te vragen. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar info@notredamealarose.be of per post naar het volgende adres: Notre-Dame à la Rose Hospital Museum – Place Alix de Rosoit – 7860 Lessines

Klachten in geval van schending van de Belgische regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens op deze Website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op het adres commission@privacycommission.be.

Als u een account op de site heeft, kunt u vragen om een ​​bestand te ontvangen met alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief de gegevens die u ons hebt verstrekt. Néerlandais U kunt ook verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Hierbij wordt geen rekening gehouden met gegevens die om administratieve, wettelijke of veiligheidsredenen zijn opgeslagen.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Wijzigingen

De VZW Office de tourisme de Lessines kan dit privacybeleid zonder waarschuwing wijzigen of aanvullen. Raadpleeg altijd de laatste versie van ons privacybeleid op onze website. Voor het gebruik van bepaalde cookies vragen wij uiteraard altijd uw toestemming.

Scroll naar boven