Tentoonstelling “Over de kleine dood en de grote deugden”

Duo’s van Véronique Poppe en Christian Rolet

Tentoonstelling van 13.10.2018 tot 17.02.2019

« Over de kleine dood en de grote deugden»  is een gezamenlijk artistiek project. Tegelijk empathisch en ironisch. Reflecterend maar ook complexloos. Tussen de regels door lees je er een verkenning in van de heilige huwelijksbanden. Christian Rolet en Véronique Poppe hebben er de domeinen van door elkaar gehaald en er de limieten van afgetast.

Een confrontatie van hun visie met die van de geneeskunde en de religieuze kunsten die het Hospitaal Notre-Dame à la Rose levendig houdt door ze zo met elkaar in dialoog te plaatsen. Bruiloften van jonge meisjes die voorbestemd waren om tot de congregatie van de Augustinessen toe te treden en zo één te worden met de lijdende Christus.

In feite peilen de duo’s van Véronique en Christian ook naar hun eigen huwelijk. Voor hen, als samenwonend koppel, is de wederzijdse uitnodiging tot interventie om in te grijpen in en op het werk van elkaar een bewust aanvaarde en gewenste keuze. Het samenbrengen van hun universum blijkt uitermate intiem en roept vragen op: Wie begint, wie eindigt? Waar is de penseeltrek, waar de kleur? Wat geeft betekenis aan het (kunst)werk ? De vorm, de achtergrond, de locatie? Welke handeling lokt – al dan niet – de interventie van de andere uit?

De antwoorden doen er eigenlijk weinig toe; die vragen hebben een weg uitgestippeld die – soms gewaagd, soms aarzelend – eindigt met de bevestiging van een traject vol bochten en omwegen waarvan de richting afgebakend werd door 14 staties die een passie oproepen, zowel grappig als ernstig.

14 haltes bij prenten, schilderijen, tekeningen, objecten, installaties, video’s en duowerken die van dicht of van ver aansluiten bij de humanistische waarden van deze tijdloze en symbolische plek die het Hospitaal Notre-Dame à la Rose is.

Kruis of zwaard, meerduidig en ambivalent, iedereen wordt ertoe uitgenodigd het baken uit het eerste duowerk te volgen, om vervolgens zijn eigen ‘kruistocht’ te leiden en op ontdekking uit te gaan naar de wereld van beide kunstenaars, die ervoor gekozen hebben, om alles wat ze in hun dagelijks leven delen, vorm te geven en te overstijgen.

De kunstenaars weten, dat ze kunnen rekenen op uw volle aflaat.

 

Régine Vandamme

 

Scroll naar boven

Chers visiteurs, l'exposition "Et si j'avais 20 ans en 1900, Lessines à la Belle Époque"
n'ouvre ses portes qu'à partir de 14h00. Cependant vous pouvez toujours visiter notre musée
durant les heures d'ouverture habituelles du musée, ainsi que profiter d'une pause gourmande à la Table d'Alix.

Merci de votre compréhension,

Les équipes du musée 🌹