Expo ambulance 1809

In perioden van oorlog bleek de medische dienst binnen het leger steeds de slechte schakel. Tijdens de Franse Revolutie en het Eerste Keizerrijk onderging dat Franse medische korps ter verzorging van de onfortuinlijke gewonden een enorme evolutie. In de loop der jaren zou het zelfs uitgroeien tot het best georganiseerde en meest efficiënte van zijn tijd.

Voldoende reden dus om er een beschouwing aan te wijden.

Rudy Meylemans, die deze historische periode grondig bestudeerd heeft, trachtte een antwoord te vinden op de vraag die hem al die tijd bezig hield, namelijk hoe we ons het lot, de situatie van de gewonden moeten voorstellen.

In de jaren ’80 verzamelde hij 10 jaar lang de weinige en, tot dan toe, ongekende informatie over dat thema, zowel in publicaties van musea als in burgerlijke en militaire archieven. Die laatste waren overigens heel onnauwkeurig.

Na die jaren van research suggereerde Jacques, leraar en vriend van Meylemans, hem zijn onderzoeksresultaten te bundelen en een militaire eenheid te reconstrueren, identiek aan een compagnie van toen. Zo begon Meylemans 30 jaar geleden met de creatie van zijn eerste chirurgenuniform van het Eerste Keizerrijk (Premier Empire) en dat van een despotaat (soldaat van de gezondheidsdienst opgericht door Pierre-François Percy).

In 1992 richtten vrienden, net als Meylemans geïnteresseerd in het onderwerp en gepassioneerd door het Premier Empire, een historische onderzoeksvereniging op: de ‘Ambulance 1809’ van de Keizerlijke Garde.

Vandaag bestaat ze uit chirurgen, artsen, apothekers, dierenartsen, ingenieurs, despotaten en ‘vivandières’. Met die laatsten wordt verwezen naar vrouwen die toendertijd de regimenten begeleidden en de soldaten van het Franse revolutionaire en het Napoleontische leger van voedsel, drank en versnaperingen voorzagen en die heel toepasselijk ‘zoetelaarsters’ of ‘marketentsters’ genoemd worden. Het genootschap beoogt de verderzetting van het door Meylemans gevoerde historisch onderzoek evenals de reconstructie van de medische compagnie uit het Eerste Keizerrijk die – ondanks haar vele verdiensten – in vergetelheid is geraakt.

In 2015, ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo, publiceerde de heer Meylemans zijn eerste boek dat volledig aan de militaire gezondheidsdienst is gewijd: ‘ L’histoire et le service de santé, de la Révolution à l’Empire’. Wanneer het Eerste Keizerrijk weer tot leven gewekt wordt, vertolkt Rudy Meylemans al jaren trots de rol van Pierre-François Percy, de beroemde chirurg uit het leger van Napoleon.

Voor de dertigste verjaardag van zijn ‘Ambulance 1809’ koesterde de heer Meylemans de ambitie, om in samenwerking met de conservator van het Hospitaal ‘Notre-Dame à la Rose’ in Lessines de resultaten van zijn onderzoek op deze historische site te kunnen voorstellen. Die ambitie werd inmiddels gerealiseerd, zodat de bezoeker van het Gasthuis er eveneens zal kunnen kennismaken met de collectie van de heer Meylemans en met objecten van enkele leden van zijn vereniging. Deze tentoonstelling in het uitzonderlijk historisch kader van het ‘Notre-Dame à la Rose’ beschouwt Rudy Meylemans niet enkel als een grote eer, maar eveneens als een kans voor de herwaardering van de medische component van het Eerste Keizerrijk.

Lezingen :

  • Lezing op 2/07 om 14u30 : Épidémies d’hier et d’aujourd’hui. Regards croisés entre le présent et l’époque de l’Empire. Par Eric Laurent, médecin spécialiste en imagerie médicale. (Voertaal : Frans)
  • Lezing op 3/07 om 14u30 : La vie quotidienne et la santé du soldat sous l’Empire. Par Eric Laurent, médecin spécialiste en imagerie médicale. (Voertaal : Frans)
  • Lezing op 21/08 om 14u30 : Jean Nicolas Corvisart, Premier Médecin de l’Empereur Napoléon. Par Eric Laurent, médecin spécialiste en imagerie médicale. La pharmacopée du temps de Napoléon. Par l’association historique des pharmaciens. (Voertaal : Frans)

Van 01/07 tot 31/08

Gratis ingang

Scroll naar boven