Ontdekken

Ontdek 4 werelden

Eén van de oudste Europese hospitalen !

Toen Alix de Rosoit dit hospitaal stichtte en er een kloostergemeenschap vestigde, had ze een tweeledig doel voor ogen :  hier zou voor de zielenrust van haar gemaal, Arnulf van Oudenaarde, gebeden worden en aan liefdadigheid gedaan worden, namelijk door de opvang van “de zieken wier slechte gezondheid hen belet om van deur tot deur te bedelen… ».

© 2018 Hôpital Notre-Dame à la Rose | Design : Bzzz